İnsanlar En Çok Hangi Alanda Değişmek İster?

Kişilerin hayatlarındaki Değişim, en çok iki alanda gerçekleşmekte gibi görünüyor:İlki kendi hayatlarında, ikincisi de çevreyle olan ilişkilerini düzenleme noktasında. Fakat değişim çok çabuk gerçekleşmeyen bir olgudur. Psikiyatri bilimi de bunun zaman alan ve kişinin istediği, değer verdiği ve hazır olduğu ölçüde gerçekleşeceğine işaret eder. Tüm bu kriterler sağlandığında değişim olmaya başlar.
Bizler koçlar olarak kişilerin değişimi Nasıl ister hale, Nasıl değer verir hale ve Nasıl hazır hale gelebilecekleri üzerinde çalışıyoruz. Sonrasında da kendileri ile değiştirmek istedikleri noktaları soru yoluyla keşfetmelerine yardımcı oluyoruz.
Kişilik değişimlerinden çok davranış değişiklerini sağlamaya çalıyoruz. Örneğin Daha kendi kontrollerinde olan bir hayat, daha kolay bir öğrenen, daha sabırlı bir insan ya da daha huzurlu bir birey olmak istiyorlar. Çevrelerini değiştiremeyeceklerini ve sadece kendilerinden sorumlu olduklarını benimsetmeye çalışarak davranış değişikliğini hedefliyor ve bu süreci takip ediyoruz.