Eğitim Koçluğu Nedir?

Eğitim Koçluğu, öğrencinin başarı grafiğine destek veren bir süreç programıdır. Eğitim alanında koçluk, bireysel ihtiyaçları göz önüne alan yaklaşımı ve kişiye özel çözüm yöntemleri ile öğrencilere kariyer planlaması, meslek seçimi, güçlü yönlerinin keşfi, sınavlara hazırlanmak ve verimli ders çalışmak anlamında öğrenme sürecine destek olacak teknikleri sunar.

Eğitim Koçluğu, Hızlı Okuma, Hafıza Teknikleri, Odaklanma, Zaman Yönetimi ve öğrencilerin yaşam alanları yönetimi gibi başlıklarda onlara zengin bilgiler bütünü sunar. Günümüzde bir çok öğrenci ve ailesi eğitim koçluğuna sıcak bakıyor ve faydalanıyor. Çünkü koçluğun bu alt dalı, öğrenme sürecine destek olacak birtakım derslerden oluşuyor.

Öğrenme çok kapsamlı ve değişkeni çok olan bir süreçtir. Bu süreçte öğrencinin bireysel farklılıkları temel alınmalıdır. Algısı ve öğrenme biçimi dikkatlice keşfedilmeli ona göre bir yol izlenmelidir. Gerekirse başka uzman görüşlerine de başvurularak en uygun öğrenme ortamı oluşturulmalıdır. Motivasyon en iyi haline getirilip, bu motivasyonun sürekliliği izlenmelidir. Tabii ki öğrenciyle çalışırken uyum ve güven oluşturma da tam olarak sağlanmalıdır. Tüm bunlar eğitim koçluğunun temel konularıdır.