Öğrenci Koçluğu

Öğrencilerimizden, kendi öğrenme becerilerinden sorumlu bireyler olarak, hedef belirleme, belirlenen hedeflere ulaşma, durumlarını değerlendirme becerilerine sahip özerk öğrenenler olmaları beklenir.

Öğrencilerin yaşadıkları genel sıkıntılar, hedef belirleyememiş olmak, motivasyon sıkıntıları yaşamak, çalışmak için harekete geçemiyor olmak ve ders çalışma kararlılıklarını sürdürememek biçiminde gözlenmektedir.

 

 

Öğrenci Koçluğu çalışması;

• Öğrencinin okul ve sınav başarısını artırmayı,
• Kendine uygun hedefler seçmesini,
• Etkin çalışmayı öğrenmesini,
• Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını,
• Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,
• Doğru iletişim kurmasını,
• Kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

Çalışmanın İçeriği:

Yaşam ve çalışma alanlarının saptanmasını sağlamak
Etkili bir odaklanma becerisi geliştirmek
Kişiye özgü öğrenme biçimini belirlemek
Yaşam amacı ve Değerler tespiti yaparak kendisini tanımasında yardımcı olmak
Kariyerinden beklediklerine karşı farkındalık oluşturmak
Yaşam alanlarını etkili bir şekilde yönetmeyi kavratmak
Kısa ve uzun vadeli hedef belirlemesi yapmak ve öğrenciyi hedefe odaklamak
İçsel motivasyon geliştirebilmek
Motivasyon odağını bulmak
Özgüveni ve Güçlü yönlerini tespit etmek
Başarı kavramı üzerine yoğunlaşmak
Zaman planı uygulamasıyla ders ve sınavlarda etkili performans göstermesini sağlamak

Bireysel çalışmalarımız minumum 5 görüşme ile başlar. Çalışma süresi 60 dakikadır.

Öğrenci Koçluğu çalışması, Koç ile danışan arasında gerçekleşir.

İlk görüşmede öğrenci koçu ve öğrenci birbirlerini tanırlar, çalışma konusu olacak ihtiyaçları belirlerler ve bu doğrultuda çalışırlar.

Öğrenci koçluğu küçük öğrenci grupları ve bireysel çalışmalarla uygulanır.