Eğiticinin Eğitimi Atölyesi

 

Özge Kovalı Yiğit, PCC

Profesyonel Koç – Eğitmen

 

Eğiticinin Eğitimi Atölyesi

Sürekli öğrenmenin ve gelişimin desteklendiği günümüz dünyasında, eğiticiler insana yatırımda en önemli rolü oynamaktadır.

Bu eğitimde amaç eğitmenin yetenek ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve böylece eğitimin etkinliğinin artırılmasıdır.

Etkin eğitimler verebilmek ve etkin eğitici olabilmek için beceriler güncellenmeli ve geliştirilmelidir.

Günümüz rekabet ortamında başarı ve kalıcılık ancak nitelikli insan gücü ile mümkündür. Bunun gerçekleşmesi ise etkini eğitim ve eğitmen ile mümkündür.

 

Eğitim Hedefi

Başarılı eğitimin temelinde etkili iletişimin yattığı vurgulanarak, eğitimcinin sahip olması gereken özellikler, öneriler, eğitime nasıl hazırlanılacağı, eğitimin uygulanış, yönetim ve değerlendirilmesi ile eğiticilerin bilmeleri gereken beceri ve yöntemler sunulacaktır.

 

İçerik

Eğitimde İletişim Becerilerinin Etkinleştirilmesi

Yetişkin Eğitimi ve Öğrenme Biçimleri

Etkili Bir Eğitim İçeriği Oluşturma Süreçleri

Eğitmen İletişiminin Etkinleştirilmesi

Eğitim Stresini ve Zor Katılımcıları Yönetmek

Eğitim Sonunda Yapılması Eğitim Değerlendirme Çalışmasının Önemi ve Değerlendirme Kriterleri

Katılımcıların sunumlarının izlenmesi ve SWOT analizlerinin yapılması

*Katılımcı sayısı maksimum 10 kişi ile sınırlıdır.

 

Eğitim Süresi: 20 Ders Saati

Derslerimiz Pandemi dolayısıyla Zoom Meeting üzerinden online olarak gerçekleştirilir.

Tarihler için bizimle iletişime geçiniz.