Koçluk Eğitimimiz

PROFESYONEL KOÇLUK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimler International House İzmir Coaching birimi ortaklığıyla gerçekleştirilmektedir.

Katılımcı Profili :

Bireysel gelişim alanında Profesyonel Koçluk mesleğine ilgi duyanlar ve bu alanda gelişmek isteyen kişi ya da kurumlar için hazırlanmış bir beceri geliştirme programdır.

Koçluk desteği kolay uygulanabilir ve hemen hayata geçen bir sistem olduğu için her geçen gün daha fazla kurum tarafından tercih edilmekte, böylece en önemli insan kaynakları uygulamalarından biri haline de gelmektedir.

Öğrencilerinin geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmalarında etkin rol oynayan öğretmenlerimiz de Eğitim Koçluğu çalışmalarına katılarak mesleki donanımlarını arttırabilir, öğrencilerine ders çalışma becerilerini kazanma ve gelecek planlarını oluşturma konusunda bir ‘koç’ bakış açısıyla yardımcı olabilirler.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Koçluk sertifika programı, kişilerin kendi içsel güçlerini kullanmaları, potansiyellerinin farkına varmaları ve istedikleri değişimi yaratmaları için hazırlanmış çözüm odaklı bir süreç programıdır.

Koçluk Eğitim Programı 3 Modül’den oluşmaktadır.

1. Modül : TEMEL KOÇLUK BİLGİLERİ
2. Modül : TEMEL KOÇLUK BASAMAKLARI
3. Modül : KOÇLUK TEKNİKLERİNİN KULLANIMI

1.Modül : TEMEL KOÇLUK BİLGİLERİ

Koçluk nedir ? Genel özellikleri nedir ?

Koçluk hangi durumlarda ve Nasıl uygulanır ?

Koçluğun zaman dilimi hangisidir? Nasıl yorumlanır?

Koçluğun Kökeni ve Yaklaşım bakımından kurucuları kimlerdir?

Koçluk Mesleği hangi yöntemi kullanır?

Koçluk mesleğinin kullandığı Dil Kalıpları nasıldır?

Güçlü koçluk soruları nelerdir ve nasıl sorulmalıdır?

İyi bir dinleyici olmak için neler yapılmalıdır?

Geri Bildirim vermek nasıl olur ? Koçluk görüşmelerinde nasıl geri bildirim becerilerinden faydalanılır?

Etkili İletişim nasıl başarılabilir ?

Koçluğun güçlü ve etkili kelimeleri ekip çalışmasında nasıl kullanılır?

İletişimde pozitif bakış açısına geçiş nasıl mümkün olur ?

Koçluk temelli iletişim iş yaşamında nasıl kullanılır?

Yaşam ve çalışma alanları nasıl saptanır ? En etkili biçimde nasıl yönetilebilir?

Öngörüşme nasıl yapılır?

Koç kendisini nasıl tanıtır?

Koç duruşu ve tutumu nasıl olmalıdır?

2. Modül : TEMEL KOÇLUK BASAMAKLARI

Temel Koçluk Basamakları nelerdir?

Kişiler ve kurumlar hedeflerini nasıl yeniden yapılandırabilir?

Koçluk bakış açısından Hedef kriterleri nelerdir?

Koçlukta Kontrat kavramı nedir? Kontrat oluşturmanın önemi nedir?

S.M.A.R.T hedefler nasıl olmalıdır ? Faydası nedir ?

Hedefler doğrultusunda atılan eylem adımları en etkili hale nasıl getirilebilir?

Koçluk basamaklarında motivasyonun değeri nedir?

Her basamakta motivasyon nasıl sürekli hale getirilir?

Bireysel Koçluk seansı temel koçluk basamakları esas alınarak nasıl uygulanır ?

Bireysel Koçluk seansları ne sıklıkla ve süreyle gerçekleştirilir ?

Bireysel Koçluk seansları sırasında nelere dikkat etmek gerekir ?

Koçluk görüşmesi nasıl tamamlanır ?

3. Modül : KOÇLUK TEKNİKLERİNİN KULLANIMI

Yaşam ve çalışma alanları nasıl saptanır ? En etkili biçimde nasıl yönetilebilir?

Yaşam Çemberi uygulaması nedir? Bu uygulama yönetim becerilerine nasıl uyarlanabilir?

Etkili bir zaman yönetimi nasıl başarılır ve sürdürülür ?

Yaşam alanları nelerdir ve bunları doğru biçimde yönetmek için neler yapabiliriz ?

Zaman Yönetiminde kullanılabilecek koçluk teknikleri nelerdir?

Geçmiş – Şimdi – Gelecek zaman dilimleri iş ve eğitim hayatını nasıl şekillendirir?

Gelecek vizyonu oluşturmada nasıl bir yol izlenebilir?

Kişiye özgü odaklanma yöntemleri nelerdir ?

Koçluk yöntemleriyle yaşama ve an’a odaklanma pratikleri nelerdir?

Sağlıklı ve verimli bir odaklanma ( konsantrasyon ) nasıl sağlanır ?

Dikkat Etme Becerileri nasıl kazanılabilir?

Özgüven nasıl korunup, geliştirilir?

Güçlü yönlerimizin tespiti nasıl olur?

Güçlü yönlerimiz Özgüven üzerinde nasıl etki yapar?

Kişiye özgü Motivasyon Odağı nasıl saptanır?

Eğitim Süresi : 50 Ders Saati

Eğitim Yeri: International House İzmir