Profesyonel Koçluk Mesleği İle Nasıl Tanıştım?

İlk olarak 1999 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde başladığım Felsefe eğitimim sırasında Koçluk mesleğinin adını duymaya başladım. Kurumsal ve bireysel anlamda faydaları dikkatimi çekti. Sonrasında Ege Üniversitesi Felsefe Bölümüne geçiş yaptım ve burada okurken ilk Profesyonel Koçluk Sertifika programıma katıldım.
Tam olarak yapmam gereken mesleğin bu olduğuna karar verdim. Çünkü Koçluk kökeninde hem Felsefe’nin temellendirmelerinden, hem de Psikolojinin Çözüm Odaklı Yaklaşımından ilham alıyordu.
Tüm bu sistemleri birleştiren Koçluk, insan odaklı bir yol izleyerek bulunduğunuz noktadan hareketle; gelecek için plan, program ve organizyon yapma becerilerinizi geliştirmeyi amaçlıyordu.
Yöntem olarak da yine çok benzer olarak Felsefe’nin akıl yürütme ve Soru Sorma Becerilerini kullanıyordu. Üst düzeyde empati kurabilme, can kulağı ile dinleme ve Güçlü sorular sorabilme yeteneklerini birleştirip Koçluk yönteminde sentezleyebiliyordunuz. Sosyal ve İnsan Bilime olan ilgim, kişisel yatkınlıklarım ile birleşince beni kesinlikle KOÇ olmaya yönlendirdi.